Vores ansvar

Vi tager ansvar for vores medarbejdere,
miljøet og det samfund, vi er en del af

Vores sociale ansvar

Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at:

  • Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner. Dette opnår vi ved altid at søge en åben, direkte og konstruktiv dialog i vores dagligdag og ved kontinuerligt at tage ansvar for vores handlinger.

  • Vi kan tilbyde de nyeste og mest innovative forretningsmodeller, produkttyper og serviceløsninger. Dette kræver kompetente og agile medarbejdere i alle personalegrupper. Domino Systems lægger derfor stor vægt på løbende faglig videreudvikling af alle gruppers kvalifikationer. Vi opfordrer desuden til at alle medarbejderne tager initiativ og søger medindflydelse i deres daglige arbejde og i virksomhedens overordnede beslutninger. Ledelsen forpligter sig derfor også til at opretholde et højt informationsniveau og en løbende dialog om virksomhedens udvikling med alle medarbejdere.

  • Vi kan tiltrække og fastholde det bedste team i markedet ved at skabe et dynamisk og inspirerende arbejdsmiljø for vores medarbejdere, med fokus på balance mellem arbejdsliv og privatliv, indflydelse og kompetenceudvikling.

Disse principper ligger til grund for og er inkorporeret i vores CSR-politik, der bygger på UN Global Compacts ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Det omhandler fire hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Download vores CSR-politik.

CSR politik - Domino Systems A/S

Returordning for udtjente printere

Som en del af vores CSR-politik, tilbyder vi, at tage udtjente printere retur og sørge for, at disse skrottes på forsvarlig vis.

Kontakt vores serviceafdeling, hvis du ønsker, at høre mere om denne mulighed.

Returordning for udtjente printere

Sikkerhedsdatablade

Har du brug for at kende indholdet i vores produkter, kan du hente sikkerhedsdatablade på alle Domino-produkter her.

 

 

 

 

 

Sikkerhedsdatablade