Service

Vores erfarne serviceteknikere sørger for,
at jeres printere kører, som de skal - uden stop!

Lad os tage ansvaret for jeres printere

Kodning og mærkningsudstyr er et nødvendigt onde for mange producenter og kan tilmed være en dyr flaskehals, hvis det ikke fungerer optimalt. Derfor er serviceaftaler med optimeringsbesøg næsten altid en god investering. Men ikke alle har samme risikoprofil og derfor tilbyder vi flere aftalevarianter.

Til kunder med en høj risikoprofil, tilbyder vi SafeGuard-aftaler indeholdende teknisk bemandet helpdesk, fjernsupport via Domino Cloud og prioriterede servicebesøg med kort tilkaldetid.

Herudover kan man vælge mellem vores aftaler On Demand, hvor du udelukkende betaler for det, du bruger og On Demand plus, hvor vi holder styr på, hvordan jeres printer har det, ved løbende vedligeholdelsesbesøg.

Læs mere om de enkelte løsninger nedenfor.

Fleksible serviceaftaler: On Demand, Safeguard og Relax

SafeGuard & Relax

Med Dominos servicekoncepter; SafeGuard og Relax, der bygger på Domino Cloud, kan I læne jer tilbage og slappe af - vi påtager os det fulde ansvar for jeres printere.

En SafeGuard-kontrakt sikrer jer maksimal oppetid og produktivitet via online monitorering af jeres printere, hurtig afhjælpning af uregelmæssigheder og løbende optimering.

Antallet af produktionsstop minimeres, da printernes status overvåges i Domino Cloud og ved lave niveauer for forbrugsstoffer eller uregelmæssigheder, alarmeres den ansvarlige øjeblikkeligt via e-mail og kan således gribe ind og forhindre produktionsstop.

Skulle uheldet alligevel være ude, er I hurtigt oppe at køre igen, da en SafeGuard-kontrakt giver adgang til teknisk bemandet helpdesk, fjernsupport via Domino Cloud, prioriterede servicebesøg med kort tilkaldetid og fejlsøgningsvideoer til jeres operatører.
​​
Domino Cloud beregner printernes individuelle OEE (Overall Equipment Efficiency) og via løbende dialog og faste optimeringsbesøg af en af vores teknikere, optimeres anvendelsen af jeres printere i forhold til Best Practice.

Relax, der bygger på SafeGuard, er Dominos fleksible finansieringsprodukt, som giver fuld kontrol over jeres forbrug og mulighed for at betale printeren via driftsudgifterne. I betaler en fast pris per mærket produkt, der inkluderer både service og support samt forbrugsstoffer. Med Relax har I således fuldt overblik over jeres udgifter i hele kontraktens løbetid.

SafeGuard & Relax

On Demand og On Demand plus

En On Demand-aftale fra Domino Systems A/S giver adgang til bestilling af reparation og service efter behov, men du betaler udelukkende for det du bruger.

En On Demand-aftale giver desuden adgang til 10 % rabat på arbejdstimer, kørsel og træning samt reservedele. 

Med en On Demand plus-aftale, holder vi styr på hvordan jeres printer har det. 

Vi kommer forbi en gang årligt og udfører forebyggende vedligeholdelsesservice. Dette indebærer, at vi kontrollerer en række parametre, foretager nødvendige justeringer og skifter rutinemæssige reservedele. Besøget dokumenteres i form af en servicerapport.

Alle udgifter i forbindelse med ovenstående er dækket af denne aftale.

Konstaterer vores teknikere, at der er behov for reparationer på printeren, udformes et tilbud på dette. Der gives 30 % rabat på timeforbrug og kørsel samt uddannelse, i forhold til vores standard prisliste.

En On Demand plus-aftale giver desuden adgang til 15 % rabat på reservedele.              

On Demand og On Demand plus

ON DEMAND, SAFEGUARD OG RELAX SERVICEAFTALER

On Demand Plus
Teknisk helpdesk
Onsite service 30% rabat, arbejdstimer & kørsel
Reservedele 15% rabat

Prioriteret tilkald

24 TIMER
Optimeringsbesøg
...
...
...
...

Vagttelefon

TILKØB
SafeGuard
Teknisk helpdesk
Onsite service
Reservedele,
arbejdstimer & kørsel

Prioriteret tilkald

24 TIMER
---
---
---
---
---

Vagttelefon

TILKØB
Relax
Teknisk helpdesk
Onsite service
Reservedele, arbejdstimer
& kørsel

Prioriteret tilkald

24 TIMER
Årligt optimeringsbesøg
Inklusiv forbrugsstoffer
---
---
---

Vagttelefon

TILKØB

BRUG FOR AT HØRE NÆRMERE?

Vi leverer til alle brancher og vil meget gerne i dialog om, hvordan vi sammen finder den bedste løsning

KONTAKT OS